Bli medlem Logga in

Boosted Battles 3v3 - TBD

39 Dagar - Fredag 28 April 15:00

#keita-rocket

Invite only

Anmälan

För att kunna spela i våra turneringar måste du vara inloggad. Logga in eller Bli medlem

Behöver du hjälp med att hitta ett lag eller lagmedlemmar?

Checka in

Strax innan turneringen startar så måste samtliga anmälda lag checka in för att komma med i turneringen. Check in öppnar strax innan turneringen startar och en knapp blir synlig här!

Priser

Information

Regler

Detta regelverk är till för att göra tävlingar inom e-sport hos Keita så professionella och rättvisa som möjligt. Utöver det ska regelverket hjälpa till med att skapa en miljlö som är trevlig och där det finns en ömsesidig respekt mellan alla deltagande parter. Regelverket måste följas av alla som deltar i någon form av tävling på Keita, eller befinner sig i Keitas IRC. Att bryta mot reglerna leder till bestraffningar som beskrivs längre ner.

Check in


Varje lag ska “checka in” till turneringen innan timern för start är slut. Att misslyckas med detta kan leda till att laget utesluts från turneringen. (Om ett lag snabbt kan meddela en admin om deras närvaro precis efter start så kan det gå att lösa ändå.)

Etiska regler


Keita arbetar för att skapa en välkomnande miljö där alla känner sig trygga oavsett kön, könsidentitet, ursprung, funktionsvariation, sexuell läggning, religion eller ålder.

 • Spelare får inte använda nicknames, lagnamn, skins eller annat som kan kränka.
 • Det ska finnas en god attityd i chatterna, såväl hos Keitas kanaler som in game.
 • Spelare ska inte uttrycka sig kränkande kring andra spelare eller deras insatser i spelet.
 • Det råder nolltolerans mot allt hotfulla eller våldsamma ageranden.

Discord-regler

 • Varje lag måste närvara i Discord i en egen röst kanal som du själv skapar genom en bot på vår server (se artikel för guide)
 • Varje lagrepresentant måste ha sitt lagnamn först, och sedan nick i sitt Discord-nickname. Ex. Lagnamn|Nick. Om nicknamet inte får plats så ska bara lagnamnet användas
 • Spelare har 15 minuter på sig att upprätta kontakt med motståndarna i Discord efter en matchning.
 • Discord-chatten ska främst bestå av meddelanden som är relevanta för tävlingen. Att vid upprepade tillfällen skriva irrelevanta meddelanden är inte tillåtet.

Tips: Om ditt lag behöver en admin: Öppna en personlig chatt genom att klicka på en admin i listan och sedan skicka ett meddelande.


Spelspecifika inställningar

Game mode: SOCCAR
Arena: DFH Stadium
Team Size: 3v3
Bot Difficulty: NO BOTS
Region: EUROPE
Joinable By: NAME/PASSWORD
Team Settings: DEFAULT
Mutator Settings: DEFAULT

Spelspecifika regler


 • Får spela med valfri kontroller eller tangentbord.
 • Ingen form av fusk är tillåtet.
 • Laget får bestå utav max tre spelare.
 • Dåligt beteende mot andra lag resulterar i diskvalificering.
 • Lagledaren ansvarar att ta kontakt med motståndarlaget och ser till att matchen spelas färdigt.
 • Det får som längst ta 15 minuter från att man fått en match tills man hör av sig i Discord.
 • Efter varje avslutad match i en BO5 så ska en printscreen tas för att kunna bevisa vinst vid konflikt.​
 • Det är förbjudet att avbryta en match när den har startats.
 • Samtliga spelare måste spara replay av varje karta som har spelats färdigt.
 • Laget är ansvarigt för att resultaten som rapporteras in är korrekt.
 • Om ett lag får problem med klienten under match så är det upp till motståndaren att bestämma om matchen ska spelas om.
 • Alla matcher är BO5 förutom finalen
 • Finalen är BO7

Följder vid regelbrott


Vid regelbrott av Keitas regler gäller följande bestraffningar (Om inget annat specifikt nämns för en regel). Graden av bestraffning beror på hur grovt regelbrottet är.

 • Vid en regelöverträdelse gäller det generellt att en spelar eller ett lag får en varning. Vid två varningar så diskas spelaren eller laget.
 • Grövre regelöverträdelser leder till direkt diskvalificering och avstängning från sidan.

Reservation för eventuella ändringar


Keita reserverar sig rätten att bedöma situationer som inte täcks av regelverket på plats utefter bästa möjliga förmåga,
och även att förtydliga, ändra eller ta bort regler när situationen kräver det.